Biuro
Zawodów
Numery oraz pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów Biegu. Biuro zawodów Biegu będzie się mieścić w Atlas Arenie przy Al. Bandurskiego 7 w Łodzi i będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

·                          5 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach 13:00-20:00

·                          6 kwietnia 2019 r. (sobota) w godzinach 11:00-21:00

·       7 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godzinach 7:00-15:30, przy czym pakiety startowe będą wydawane tego dnia tylko do godz. 8:30.

W dniu Biegu, tj. 7 kwietnia 2019 r., rejestracja do Biegu nie będzie prowadzona. Tego dnia będzie można jedynie odebrać pakiet i numer startowy.

 

Depozyt będzie czynny 7 kwietnia 2019 r. od godziny 7:00 do godziny 16:00 na terenie Atlas Areny przy Al. Bandurskiego 7 w Łodzi.

Każdy Uczestnik musi odebrać numer i pakiet startowy w dniach 5 – 7 kwietnia 2019 r. w biurze zawodów Biegu.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru numeru i pakietu startowego, Uczestnik może upoważnić pełnomocnika.

Warunkiem odbioru pakietu i numeru startowego przez pełnomocnika jest okazanie się przez pełnomocnika w biurze zawodów Biegu upoważnieniem podpisanym przez Uczestnika oraz kserokopią (tylko do wglądu) dokumentu tożsamości Uczestnika ze zdjęciem. Treść upoważnienia będzie dostępna na stronie www.lodzmaraton.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Odbierając numer startowy Uczestnicy muszą okazać dokument tożsamości dokument potwierdzający przynależność do danej grupy branżowej lub innej zgodnie z regulaminem, w celu weryfikacji. W przypadku braku takiego dokumentu, Uczestnik może okazać się zaświadczeniem
z zakładu pracy lub złożyć oświadczenie. W przypadku weryfikacji małżeństw (współmałżonków)
o różnych nazwiskach, konieczne będzie okazanie się aktem małżeństwa.

Kwota opłaty startowej dokonanej w biurze zawodów w dniach 5 – 6 kwietnia 2019 r. – 150 zł.

Opłaty startowe dla uczestników, którzy będą rejestrować się do udziału w Biegu w biurze zawodów Biegu w dniach 5 – 6 kwietnia 2019 r. (w przypadku dostępności miejsc) będą uiszczane tylko i wyłącznie gotówką. Nie będzie możliwości płatności kartą.

Sponsor tytularny

Sponsor wiodący

Sponsor

Partner strategiczny

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medialny

Start typing and press Enter to search