Kontakt
tel. 604-532-929
tel. 535-955-953
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku z kontaktem za pośrednictwem strony www.lodzmaraton.pl jest Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 3 w Łodzi (91-342). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia „Maraton Dbam o Zdrowie”, w szczególności potrzeba kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do kontaktu.
CZYTAJ DALEJ

Przekazując dane osobowe godzi się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach kontaktu w związku z Pani/Pana zainteresowaniem Imprezą pod nazwą DOZ Maraton Łódź wraz z imprezami jej towarzyszącymi, Pani/Pana udziałem w Imprezie wraz z imprezami jej towarzyszącymi lub innymi poruszonymi w wiadomości zagadnieniami. W przypadku otrzymania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, przechowujemy otrzymane dane w bezpieczny sposób. Dostęp do podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą miały wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do tych danych osobowych.

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do kontaktu, realizacji reklamacji bądź udzielenia odpowiedzi na pytanie.

 

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej uzasadnione, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem stowarzyszenie@pelion.eu.


* Pola wymagane

Sponsor tytularny

Sponsor wiodący

Sponsor

Partner strategiczny

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medialny

Start typing and press Enter to search