REGULAMIN KONKURSU "FIRMY NA MARATON"

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą
w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Wykonawcą jest firma BEAUTY SPORT RUN z siedzibą w Łodzi, ul. 91-430 Łódź,
ul. Hermana Konstadta 7/66.

Konkurs wspiera Urząd Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

II. Konkurs przeznaczony jest dla firm i przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS lub CEIDG.

III. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja pracodawców i pracowników poprzez ich udział w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców. Popularyzacja pracowniczego wolontariatu jako sposobu na promowanie firm oraz promocja DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 19 kwietnia 2020 roku.

IV. Zasady konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być firmy o dowolnym profilu działalności.

2. W pierwszym etapie trwającym do 11 marca 2020 r. uczestnicy konkursu nadsyłają projekty na najlepiej zorganizowany punkt kibicowania w czasie DOZ Maraton Łódź 2020. Pomysły powinny uwzględniać: sposób zagospodarowania swojego punktu kibicowania (muzyka, udział osoby kierującej dopingiem, wizualizacja punktu – np. plakaty, balony, chorągiewki, przebrania, itp.), metody dotarcia z informacją o maratonie i zaproszeniami na swój punkt kibicowania, spodziewaną liczbę osób na punkcie kibicowania oraz inne elementy, które grupa uzna za właściwe.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail koordynatora konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data dotarcia prezentacji, opisu projektu).

Prezentacja projektu może mieć dowolną formę i składać się z dowolnej liczby elementów. Oprócz przygotowania punktu kibicowania każda grupa ma obowiązek wytypowania
minimum 20 osób, które będą pomagać przy punkcie odświeżania.

Punkt kibicowania przynależy do punktu nawadniania/bufetowego.
Obsługa punktu polegać będzie na napełnianiu kubków wodą lub napojami energetycznymi i ewentualnym podawaniu ich zawodnikom.

3. Pełna lista grup zakwalifikowanych, zostanie wysłana do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do dnia 13 marca 2020 r.

4. Organizator zapewnia informację o udziale firmy w konkursie w mediach społecznościowych, broszurze informacyjnej oraz na stronie DOZ Maraton Łódź 2020.
Wszystkie podmioty, które zgłoszą się do konkursu zobowiązane są do przesłania logotypu firmy, który ma być prezentowany w ww. nośnikach wraz ze zgodą na jego publikację,.

5. Wnioski o lokalizację punktu kibicowania należy nadsyłać wraz z prezentacją konkursową. Organizator oferuje możliwość promocji firmy przy trasie DOZ Maraton Łódź 2020. Informację o dokładnej lokalizacji uczestnicy otrzymają do dnia 18.03.2020 r.

Punkty bufetowe/kibica będą zlokalizowane na ulicach:

  • 1 i 10 punkt - 3km i 33km – Al. Parkowa
  • 2 i 11 punkt – 7km i 37km – Krakowska na wysokości Czołgistów
  • 3 punkt – 10,5km – Al. Unii – na wysokości Fali
  • 4 punkt – 13,5km – Gdańska 132
  • 5 punkt – 16,5km – Piotrkowska między pl. Wolności a Próchnika
  • 6 punkt – 19,5km – Wydawnicza przed Piłsudskiego
  • 7 punkt – 24km – Małachowskiego
  • 8 punkt – 28km – Piotrkowska / Pasaż Schillera
  • 9 punkt – 30,5km – Targowa przed Tylną
  • 12 punkt – 40km – Konstantynowska ZOO

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 kwietnia 2020 r.
O wyborze mistrza kibicowania w konkursie „ Firmy na Maraton” zadecyduje komisja, która będzie przemieszczać się po trasie biegu i oceniać poszczególne punkty.
Członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na:

   a. zorganizowaną formę dopingu zawodników,

   b. liczbę osób biorących udział w kibicowaniu i znajdujących się w danym punkcie kibicowania,

   c. pomysłowość przygotowanych przez grupę materiałów i przyrządów do kibicowania,

   d. ogólne wrażenie.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 24 kwietnia 2020 na stronie biegu i FB.

9. Nagroda i warunki jej zrealizowania:

- Zwycięska grupa – Mistrz Kibicowania konkursu „Firmy na Maraton” otrzyma nagrodę w postaci kampanii reklamowej w Radio Eska Łódź.
Na kampanię (nagrodę) składa się:

Nagranie/produkcja spotu reklamowego o długości do 30 sekund.
Wyemitowanie spotu reklamowego, na antenie radia 30 razy.
Terminy emisji spotów uzgodnić należy z przedstawicielem Radio Eska Łódź, zależne będą od dostępności czasu antenowego.
Spoty wyemitowane będą nie później niż do dnia 30.06.2020 r.
Ustalenia z Radiem Eska dotyczące treści, daty nagrania spotu oraz emisji leżą po stronie wygranego przedsiębiorstwa i nie mogą nastąpić później niż 30 kwietnia 2020 r.

10. Grupa uczestnicząca w konkursie ma obowiązek pozostawienia w czystości swojego odcinka trasy – zarówno ulicy, jak i chodnika i pobliskiego trawnika.
Worki ze śmieciami pozostawione przez grupę w wyznaczonym przez przedstawiciela DOZ Maraton Łódź miejscu, zostaną po zakończeniu imprezy zebrane przez oddelegowane do tego zadania służby organizatora maratonu.
Nieuprzątnięcie swojego odcinka spowoduje dyskwalifikację grupy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania konkursu bez podawania przyczyn. O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Karoliną Adamus – koordynatorem ds. społecznych DOZ Maraton Łódź Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie, pod numerem 792-232-869.