REGULAMIN KONKURSU "MISTRZ KIBICOWANIA"

I.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź. Wykonawcą jest firma BEAUTY SPORT RUN z siedzibą w Łodzi, ul. 91-430 Łódź,  ul. Hermana Konstadta 7/66

Konkurs wspiera Urząd Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

II.

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, domów dziecka oraz innych zorganizowanych grup młodzieżowych.

III.

Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja młodzieży poprzez jej udział w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców oraz promocja DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 19 kwietnia 2020 roku.

IV.

Zasady konkursu:

1. W pierwszym etapie, uczestnicy konkursu przygotowują pomysły na najlepiej zorganizowany punkt kibicowania w czasie DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 19 kwietnia 2020.

Do dnia 06 marca br. grupy nadsyłają swoje projekty na adres e-mail koordynatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przejściu do drugiego etapu – finału decyduje:
opis projektu, w którym uczestnicy przedstawiają siebie oraz pomysł na realizację punktu kibicowania, data dotarcia prezentacji oraz ocena członków jury konkursowego.

W pierwszym etapie, podczas realizacji i nadsyłania projektów organizator ocenia:
pomysł, mobilizujące hasła, okrzyki, teksty, układ taneczny, przebranie – punkt ma zagrzewać zawodników do walki z dystansem.

Organizator dopuszcza przesłanie krótkiej video prezentacji jak i opisu zamierzonych działań.

Realizacja punktu kibicowania powinna uwzględniać:

- sposób zagospodarowania punktu kibicowania (muzyka, udział osoby kierującej dopingiem, wizualizacja punktu – np. plakaty, balony, chorągiewki, przebrania,

- metody dotarcia z informacją o maratonie i zaproszeniami na swój punkt kibicowania,

Spośród nadesłanych projektów, do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 zespołów.

Tematem przewodnim konkursu jest rok olimpijski.

Pełna lista grup zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostanie ogłoszona oraz wysłana do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do dnia 09 marca 2020.

2. Każda z grup zakwalifikowanych do drugiego etapu, otrzyma od organizatora kwotę 1000 zł (netto) na realizację projektu na podstawie wystawionej faktury/rachunku.

3. Zespoły, które nie zakwalifikują się do dofinansowanej przez organizatora grupy, również mogą wziąć udział w konkursie na Mistrza Kibicowania.

Będą brane pod uwagę przez jury konkursowe, które wyłoni zwycięzców.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do sfinansowania wybranych projektów przez wskazanego przez siebie sponsora. W przypadku finansowania projektu danej grupy przez sponsora grupa będzie współpracować przy realizacji projektu z tym sponsorem.

5. Podczas spotkania z organizatorem opiekunowie grup wylosują lokalizację swojego punktu kibicowania spośród zaproponowanych stanowisk oraz dyscyplinę olimpijską , która stanie się motywem punku kibicowania.
O pierwszeństwie podczas losowania decyduje kolejność nasyłanych zgłoszeń.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w Atlas Arenie w dniu 16 marca br. o godzinie 17.00
Obecność obowiązkowa.

6. Pojedynczy punkt kibicowania jest odcinkiem znajdującym się bezpośrednio przy trasie maratonu.

7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od dnia imprezy.
O wyborze „Mistrza Kibicowania” zadecyduje komisja, która będzie przemieszczać się po trasie biegu i oceniać poszczególne punkty.


Członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na:

     a. zorganizowaną formę dopingu zawodników,

     b. liczbę osób biorących udział w kibicowaniu i znajdujących się w danym punkcie kibicowania - (minimalna liczebność grupy to około 30 osób),

     c. pomysłowość przygotowanych przez grupę materiałów i przyrządów do kibicowania,

     d. pomoc przy punkcie odświeżania/bufetowym - obligatoryjnie dodatkowa liczba uczniów 20 osób na punkt bufetowy (punkt za tą aktywność dodaje kierownik punku nawadniania oceniając zaangażowanie uczniów).

Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie i FB biegu do dnia 27 kwietnia 2020 r.

8. Nagrody:

UWAGA! Zespół, który opuści swój punkt kibicowania/bufetowy przed przebiegnięciem ostatniego zawodnika zawodów, zostanie zdyskwalifikowany.

- zwycięska grupa – otrzyma tytuł Mistrza Kibicowania, puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 3000 zł;

- drugie miejsce – puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 2400 zł;

- trzecie miejsce – puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości
1600 zł;

- czwarte miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 900 zł;

- piąte miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 700 zł;

- szóste miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 zł;

- pozostałe zwycięskie grupy z miejsc od 7 do 15 otrzymują bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 300 zł każdy.

V.

Inne

  1. Dodatkowo, organizator konkursu zapewnia: toaletę przenośną na każdym punkcie kibicowania oraz koordynację działań grupy przy trasie maratonu przez specjalnie wyznaczoną do tego osobę – kierownika punku odświeżania.
  2. Oprócz przygotowania punktu kibicowania każda grupa ma obowiązek wytypowania 20 osób (uczniów), które będą obsługiwać punkt odświeżania, który znajdować się będzie w pobliżu punktu kibicowania danej grupy. Obsługa punktu polegać będzie na napełnianiu kubków wodą lub napojami energetycznymi i ewentualnym podawaniu ich zawodnikom. Uczniowie wytypowani do obsługi punku odświeżania zostaną odpowiednio poinstruowani przez kierownika punku nawadniania.
  3. Grupa uczestnicząca w konkursie ma obowiązek pozostawienia w czystości swój odcinek trasy – zarówno ulicy, jak i chodnika i pobliskiego trawnika. W tym celuw budżecie należy przeznaczyć odpowiednią kwotę na zakup worków na śmieci,w które zostaną załadowane odpadki. Worki ze śmieciami pozostawione przez grupę w wyznaczonym miejscu, zostaną po zakończeniu imprezy zebrane przez oddelegowane do tego zadania służby. Nieuprzątnięcie swojego odcinka spowoduje dyskwalifikację grupy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania konkursu bez podawania przyczyn.

O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Karoliną Adamus – koordynatorem konkursu Mistrz Kibicowania DOZ Maraton Łódź na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie, pod numerem 792-232-869.