10k - nagrody

Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Nagroda nie odebrana osobiście w dniu imprezy - przepada. 

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-5 puchar oraz bon na zakup sprzętu sportowego marki Adrunaline o wartości:

za I miejsce K i M – 300 zł

za II miejsce K i M -200 zł

za III miejsce K i M- 100 zł

oraz bon na zabiegi w gabinecie Saisei o wartości:

za I miejsce K i M – 350 zł

za II miejsce K i M -200 zł

za III miejsce K i M- 150 zł

 

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchar/statuetka oraz za I miejsce w każdej kategorii- bon o wartości 100 zł na zakup sprzętu sportowego marki Adrunaline 

  • M/K – 16 16 – 19 lat
  • M/K – 20 20 – 29 lat
  • M/K – 30 30 – 39 lat
  • M/K – 40 40 – 49 lat
  • M/K – 50 50 – 59 lat
  • M/K – 60 60 – 69 lat
  • M/K – 70+ 70 lat i więcej