Nagrody DOZ MARATON ŁÓDŹ

Image

Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana osobiście przez zawodnika w dniu imprezy - przepada

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-5 statuetka + nagroda pieniężna

1 - 15.000,00 PLN
2 - 10.000,00 PLN
3 - 8.000,00 PLN
4 - 6.000,00 PLN
5 - 4.000,00 PLN

Ekstra bonus w wysokości 10.000 PLN za pobicie rekordu biegu DOZ Maraton Łódź w kategorii Kobiet i Mężczyzn

Rekord w kategorii mężczyzn wynosi 2:10'02" a wśród kobiet 2:26'45"

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn z Polski- za miejsca 1-3 puchar i nagroda pieniężna

1 - 6.000,00 PLN
2 - 4.000,00 PLN
3 - 2.000,00 PLN

Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia imprezy.

Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi

Każdy zawodnik ma obowiązek podać dane w celu weryfikacji podatkowej.

Po biegu będzie przeprowadzona kontrola antydopingowa wybranych zawodników.

Zawodnik, który nie będzie chciał się poddać kontroli antydopingowej lub wynik testu kontrolowanego zawodnika będzie pozytywny( będzie wskazywał na niedozwolone wspomaganie), nagroda dla tego zawodnika przepada i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

za miejsca 1-3 statuetka

oraz vouchery na zakup sprzętu sportowego firmy Smmash

wartości odpowiednio: I m. 250 zł, II m.150 zł, III m.100 zł

M/K – 18 18 – 19 lat
M/K – 20 20 – 24 lat
M/K – 25 25 – 29 lat
M/K – 30 30 – 34 lat
M/K – 35 35 – 39 lat
M/K – 40 40 – 44 lat
M/K – 45 45 – 49 lat
M/K – 50 50 – 54 lat
M/K – 55 55 – 59 lat
M/K – 60 60 – 64 lat
M/K – 65 65 – 69 lat
M/K – 70 70 – 74 lat

M/K - 75+ 75 lat i więcej

Kategorie branżowe:

za miejsce 1-3 puchar/statuetka

a) Kategorie branżowe:

- farmaceuci K i Mtechnicy farmaceutyczni K i M

- nauczyciele K i M

- lekarze K i M

- górnicy K i M

- dziennikarze K i M

- żołnierze K i M

- strażacy K i M

- policjanci K i M

- straż miejska K i M

- prawnicy K i M

- bankowcy K i M

- poseł/radny K i M

- księża M

- studenci K i M

- służba więzienna K i M

- harcerze K i M

- personel medyczny (pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M

- fizjoterapeuta K i M

- weterynarz (lekarz i technik) K i M

- licencjonowany pracownik ochrony K i M


Zapisując się można wybrać tylko jedną kategorię branżową i ta wybrana kategoria będzie uwzględniona w wynikach! Weryfikacja przynależności do danej branży będzie dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba okazać legitymację (lub licencję) np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub zaświadczenie z miejsca pracy lub okazać wydrukowane ze strony biegu i wypełnione oświadczenie zawodnika. W przypadku braku możliwości zweryfikowania przynależności do danej branży, zawodnik zostanie skreślony z listy wyników danej kategorii a będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej. Protesty przyjmujemy na piśmie do 30 min. po zakończeniu imprezy.

Kategorie inne:

- Najlepszy debiutant w biegu maratońskim K i M

- Najlepszy uczestnik z Łodzi K i M

- Najlepsze małżeństwo

- Najlepszy zawodnik na wózku

Za miejsca 1-3 statuetka oraz voucher na zakup sprzętu sportowego firmy Smmash

za miejsce 1-3 K i M w kategorii „Najlepszy debiutant K i M” na kwotę odpowiednio:

300zł 200 zł 150 zł

za miejsce 1-3 K i M w kategorii „Najlepszy zawodnik z Łodzi” na kwotę odpowiednio:

300 zł 200 zł 150 zł

oraz za 1 miejsce w kategorii „Najlepsze małżeństwo” o wartości 800 zł i za 2 i 3 miejsce bon kwotowy o wartości 600 zł

za 1-3 miejsce w kategorii zawodnik na wózku K i M voucher zakupowy o wartości 100 zł.

Image