Maraton - nagrody

Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Nagroda nie odebrana osobiście w dniu imprezy - przepada. 

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-6 puchar + nagroda pieniężna

 1. 10.000,00 PLN
 2. 7.000,00 PLN
 3. 5.000,00 PLN
 4. 3.000,00 PLN
 5. 2.000,00 PLN
 6. 1.000,00 PLN
   

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn z Polski-za miejsca 1-3 nagroda pieniężna

 1. 3.000,00 PLN
 2. 2.000,00 PLN
 3. 1.000,00 PLN

Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia imprezy.

Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi

Każdy zawodnik ma obowiązek podać dane w celu weryfikacji podatkowej.

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

za miejsca 1-3 puchar/statuetka

oraz vouchery odpowiednio wartości: Im.300 zł, IIm.200 zł, IIIm.100 zł na zakup sprzętu sportowego marki Adrunaline.

 • M/K – 18 18 – 19 lat
 • M/K – 20 20 – 24 lat
 • M/K - 25 25- 29 lat
 • M/K – 30 30 – 34 lat
 • M/K – 35 35 – 39 lat
 • M/K – 40 40 – 44 lat
 • M/K – 45 45 – 49 lat
 • M/K - 50 50 - 54 lat
 • M/K - 55 55 - 59 lat
 • M/K - 60 60 – 64 lat
 • M/K - 65 65 - 69 lat
 • M/K – 70 70 - 74 lat
 • M/K - 75+ 75 lat i więcej

 
Kategorie branżowe:

za miejsce 1-3 puchar/statuetka 

oraz za 1 miejsce voucher o wartości 100 zł na zakup sprzętu sportowego marki Adrunaline.

a) Kategorie branżowe:

 • farmaceuci K i M
 • technicy farmaceutyczni K i M
 • nauczyciele K i M
 • lekarze K i M
 • górnicy K i M
 • dziennikarze K i M
 • żołnierze K i M
 • strażacy K i M
 • policjanci K i M
 • straż miejska K i M
 • prawnicy K i M
 • bankowcy K i M
 • poseł/radny K i M
 • księża M
 • studenci K i M
 • służba więzienna K i M
 • harcerze K i M
 • personel medyczny (pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M
 • fizjoterapeuta K i M
 • weterynarz (lekarz i technik) K i M
 • licencjonowany pracownik ochrony K i M


Zapisując się można wybrać tylko jedną kategorię branżową i ta wybrana kategoria będzie uwzględniona w wynikach! Weryfikacja przynależności do danej branży będzie dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba okazać legitymację (lub licencję) np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub zaświadczenie z miejsca pracy lub okazać wydrukowane ze strony biegu i wypełnione oświadczenie zawodnika. W przypadku braku możliwości zweryfikowania przynależności do danej branży, zawodnik zostanie skreślony z listy wyników danej kategorii a będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej. Protesty przyjmujemy na piśmie do 30 min. po zakończeniu imprezy.

Kategorie inne:

 • Najlepszy debiutant w biegu maratońskim K i M
 • Najlepszy uczestnik z Łodzi K i M
 • Najlepszy zawodnik należący do 100 Marathon Club Polska K i M
 • Najlepsze małżeństwo


Za miejsca 1-3 puchar/statuetka

oraz za 1 miejsce w kategorii „Najlepszy debiutant K i M” i „Najlepszy uczestnik z Łodzi K i M” oraz najlepszy zawodnik 100 Maraton Club Polska voucher o wartości 200 zł oraz za 2 i 3 miejsce w wyżej wymienionych kategoriach-voucher o wartości 100 zł na zakup sprzętu sportowego marki Adrunaline.

oraz za 1 miejsce w kategorii „Najlepsze małżeństwo” voucher o wartości 600 zł oraz za 2 i 3 miejsce voucher o wartości 300 zł na zakup sprzętu sportowego marki Adrunaline.

oraz dla najlepszych zawodników z Łodzi za miejsca 1-3 K i M bon na zabiegi w gabinecie Saisei o wartości odpowiednio:

I miejsce K i M – 600 zł

II miejsce K i M – 400 zł

III miejsce K i M- 250 zł